From KMR Wiki

Main: MetaSeminariet

Under hösten 2002 hålls på Uppsala Learninglab en seminarieserie om metadata ur olika perspektiv.

Seminarieledare är Matthias Palmér, doktorand i datalogi på CID/NADA/KTH.

Programmet

Länkar till en del av det som diskuterats

Retrieved from http://kmr.nada.kth.se/wiki/Main/SeminarMetasem
Page last modified on December 05, 2006, at 07:30 PM