From KMR Wiki

Main: IKT-förstärkt Matematikundervisning - pedagogiska möjligheter och organisatoriska immunförsvar

Plats: KTH Learning Lab (Salongen) Tid: Tuesday, November 11, 2003 kl 15 - 17

Talare: Ambjörn Naeve

Användarcentrerade Lärmiljöer - att vända ut och in på lärandet
Att vända ut och in på matematikundervisningen

Retrieved from http://kmr.nada.kth.se/wiki/Main/SeminarKTHLL
Page last modified on December 05, 2006, at 07:42 PM