The Knowledge Management Research Group

IKT-förstärkt Matematikundervisning - pedagogiska möjligheter och organisatoriska immunförsvar

Plats: KTH Learning Lab (Salongen) Tid: Tuesday, November 11, 2003 kl 15 - 17

Talare: Ambjörn Naeve

Användarcentrerade Lärmiljöer - att vända ut och in på lärandet
Att vända ut och in på matematikundervisningen

No comments
Enter your comment:

Author: