From KMR Wiki

Main: DSPcomments

För SHAME är det viktigt att kunna särskilja när man ska generera listor med alternativ (CFI) och när man ska editera värden fritt själv (TFI).

Exempel: dc:date pekande på en uri (eller blank) med dcam:memberOf w3cDTF och rdf:value till själva datumet (datatypat). (Detta kanske inte är ett vettigt exempel...) Antingen är man fri att ange vilket datum som helst eller så får man välja mellan en lista av förvalda datum som är definierade i ett schema.

Retrieved from http://kmr.nada.kth.se/wiki/Main/DSPcomments
Page last modified on June 15, 2007, at 10:36 PM