From KMR Wiki

Main: DC2007APpapper

  1. Configurable > fixed, generic
  2. Behöver maskinläsbart format för profiler, configurable > profiler.
  3. Här är en implementation av configurable: Graph pattern + form model + SHAME (för RDF)
  4. Konsekvenser för DC

Terminologi

AnnP = enligt D3.2
DSP = Description Set Profile
AppP = DSP + dokumentation (requirements, usage notes, domain model, etc)

Vi hoppas

AnnP > DSP

Att göra

Små form saker

Retrieved from http://kmr.nada.kth.se/wiki/Main/DC2007APpapper
Page last modified on April 16, 2007, at 12:11 PM